O nama

Hrvatski interijeri, udruženje hrvatskih proizvođača namještaja, aktivno rade  na promociji domaćih proizvođača namještaja i dizajnera kroz slijedeće aktivnosti:

 

  • Nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama

  • Održavanje konferencija s ciljem približavanja ciljanim skupinama kupaca

  • Učlanjenje u europska i svjetska udruženja i razmjenu iskustava

  • Pomoć pri razvoju novih proizvoda

  • Zajednički nastup prema institucijama 

  • Održavanje edukacija s aktualnim temama za proizvođače namještaja

  • Organizacija posjete sektorskim sajmovima

  • Sudjelovanje u EU projektima za povlačenje sredstava

  • Izrada i provođenje koncepta „Hrvatske kuće namještaja“