Europski zeleni plan

Težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent

"Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Kako bi se riješili ti problemi, europski zeleni plan će EU pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo i zajamčiti da: 

 • do 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova

 • gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa

 • nijedna osoba ni regija nisu zanemarene."

Europska Komisija

                                                                                              Više

Koristi europskog zelenog plana

Europski zeleni plan poboljšat će dobrobit i zdravlje građana i budućih generacija tako što će osigurati:

 • čist zrak, čistu vodu, zdravo tlo i bioraznolikost

 • renovirane, energetski učinkovite zgrade

 • zdravu i povoljnu hranu

 • više javnog prijevoza

 • čišću energiju i vrhunske tehnološke inovacije

 • dugotrajnije proizvode koji se mogu popraviti, reciklirati i ponovno upotrijebiti

 • dugoročno održiva radna mjesta i osposobljavanje za vještine potrebne za tranziciju

 • globalno konkurentnu i otpornu industriju

Činjenice

 •  93% Europljana vidi klimatske promjene kao ozbiljan problem

 • 93% Europljana je poduzelo barem jednu aktivnost kako bi pridonijelo ublažavanju klimatskih promjena

 • 79% Europljana se slaže da akcije za promjenu trebaju biti vođene inovacijama

 • 40% energije "konzumiraju" građevine

 • (samo) 2% recikliranih materijala koristi se u europskoj prerađivačkoj industriji

 • 25% emisije predstavlja transport / promet

Kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna - duža - vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

U veljači 2021. Parlament je glasao o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo i zatražio dodatne mjere za postizanje ugljično neutralnog, ekološki održivog, netoksičnog i potpuno kružnog gospodarstva do 2050. godine, uključujući stroža pravila o recikliranju i obvezujuće ciljeve za upotrebu i potrošnju materijala za 2030.

Bauhaus_banner.jpg
Green Deal_mala3.jpg
Green Deal_mala 2.jpg
20150703PHT73964_original.jpg
Green Deal_mala 5.jpg