Društveno poduzetništvo

"Društvena poduzeća kombiniraju društvene ciljeve s poduzetničkim duhom. Te se organizacije usredotočuju na postizanje širih društvenih, ekoloških ili ciljeva zajednice. Europska komisija ima za cilj stvoriti povoljno financijsko, administrativno i pravno okruženje za ta poduzeća kako bi mogla raditi ravnopravno s drugim vrstama poduzeća u istom sektoru. Inicijativa društvenog poslovanja, pokrenuta 2011. godine, identificirala je akcije za stvaranje stvarne promjene i poboljšanje situacije na terenu za socijalna poduzeća."  Europska Komisija             Više

Inicijativa socijalnog poslovanja (SBI), pokrenuta 2011. godine, ima za cilj uvesti kratkoročni akcijski plan za potporu razvoju društvenih poduzeća, ključnih dionika u socijalnoj ekonomiji i socijalnim inovacijama. Također ima za cilj potaknuti raspravu o putevima koje treba istražiti na srednji/dugoročni rok. Definirano je 11 prioritetnih mjera, organiziranih oko 3 teme:

Tema 1: Olakšati društvenim organizacijama dobivanje sredstava

 

Aktivnost 1: Predlaganje europskog regulatornog okvira za fondove socijalnih ulaganja

Aktivnost 2: Potaknuti razvoj mikro-kredita u Europi, posebno poboljšanjem povezanog pravnog i institucionalnog okvira

Aktivnost 3 : Uspostaviti financijski instrument EU -a za lakši pristup financiranju.

Aktivnost 4:  Učiniti društvena poduzeća investicijskim prioritetom Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.​

Tema 2: Povećanje vidljivosti društvenih poduzetnika

Aktivnost 5: Identificirati najbolje prakse uspostavom iscrpnog registra društvenih poduzeća u Europi

Aktivnost 6: Stvoriti javnu bazu podataka oznaka i certifikata primjenjivih na društvena poduzeća u Europi

Aktivnost 7: Pomoć nacionalnim i regionalnim vladama da uvedu mjere za potporu, promicanje i financiranje društvenih poduzeća

Aktivnost 8: Stvoriti višejezičnu platformu za informacije i razmjenu za društvene poduzetnike, poslovne inkubatore i klastere, kao i  investitore. Povećati vidljivost EU programa za potporu društvenim poduzetnicima i olakšati dobivanje sredstava.​

Tema 3: Pravo okruženje učiniti povoljnijim za društvene organizacije

Aktivnost 9: Pojednostaviti pravila koja se odnose na pravno priznavanje kao europske zadruge ; iznio uredbu kojom se stvara pravni status europskih zaklada . Provesti studiju o situaciji u zajedničkim društvima .​

Aktivnost 10: Učiniti kvalitetu i uvjete rada važnijim kriterijima za dodjelu ugovora o javnoj nabavi , posebno za socijalne i zdravstvene usluge.

Aktivnost 11: Pojednostavite pravila za dodjelu javnih potpora socijalnim i lokalnim službama (što bi koristilo mnogim socijalnim poduzećima).

Casual Business Meeting
Meeting
Non profit_mala 2.jpg
Non profit_mala.jpg
Non profit_mala 3.jpg