Green Field

Ruralni razvoj

Podizanje socijalne infrastrukture i kvalitete života u ruralnim regijama  postiže se pametnim rješenjima koja počivaju na istraživanjima specifičnosti i mogućnosti, inovacijama te jačanju i osnaživanju zajednica.

Šest prioriteta politike ruralnog razvoja EU-a  predstavljaju osnovu za pružanje potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u ruralna područja.

Lakeside Straw Huts

Prioritet 5 : Gospodarstvo s učinkovitim resursima, otporno na klimu  

 • FA 5A : Povećanje učinkovitosti korištenja vode u poljoprivredi; 

 • FA 5B : Povećanje učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane; 

 • FA 5C : Olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije; 

 • FA 5D : Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka iz poljoprivrede; 

 • FA 5E : Poticanje očuvanja i sekvestracije ugljika u poljoprivredi i šumarstvu. 

 

Prioritet 6 : Socijalna uključenost i ekonomski razvoj  

 • FA 6A : Omogućavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća, kao i otvaranja radnih mjesta; 

 • FA 6B : Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima; 

 • FA 6C : Poboljšanje pristupačnosti, upotrebe i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u ruralnim područjima. 

Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a – Prema jačim, povezanim i otpornim
i prosperitetnim ruralnim područjima do 2040.

"Ruralna područja EU-a ključan su dio europskog načina života. U njima živi 137 milijuna ljudi, što predstavlja gotovo 30 % stanovništva i više od 80 % njezina teritorija, uzimajući u obzir sve općine i općine u Europi s niskom gustoćom naseljenosti ili niskom gustoćom naseljenosti[1]. Oni su široko priznati i cijenjeni za proizvodnju hrane, upravljanje prirodnim resursima, zaštitu prirodnih krajolika te rekreaciju i turizam. Mnoge naše tradicije, festivali i kultura ukorijenjeni su u ruralnim područjima Europe. Kao što je naglasila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, „Europa ne bi bila cijela bez sela”."

 

 

Prioritet 1 : Prijenos znanja i inovacije   

 • FA 1A : Poticanje inovacija, suradnje i razvoja baze znanja u ruralnim područjima; 

 • FA 1B : Jačanje veza između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i inovacija; 

 • FA 1C : Poticanje cjeloživotnog učenja i strukovnog osposobljavanja u sektoru poljoprivrede i šumarstva. 

 

Prioritet 2 : Održivost i konkurentnost farme

  

 • FA 2A : Poboljšanje ekonomske uspješnosti svih farmi i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije farmi; 

 • FA 2B : Olakšavanje ulaska adekvatno kvalificiranih poljoprivrednika u poljoprivredni sektor i generacijska obnova. 

Prioritet 3 : Organizacija lanca hrane i upravljanje rizicima  

 • FA 3A : Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac; 

 • FA 3B : Podrška prevenciji i upravljanju rizicima na farmi. 

 

Prioritet 4 : Obnova, očuvanje i poboljšanje ekosustava  

 • FA 4A : Obnova, očuvanje i povećanje biološke raznolikosti; 

 • FA 4B : Poboljšanje upravljanja vodama;  

 • FA 4C : Sprječavanje erozije tla i poboljšanje upravljanja tlom. 

Sunrise over the Wheat Field
Two Sheep
Irrigating Fields