Poštovani, 

pozivamo poduzeća koja imaju proizvode ili usluge zanimljive proizvođačima namještaja da  se jave kako bismo ih uvrstili u našu bazu ponuđača. Na taj način stvaramo štedimo vrijeme i stvaramo čvrste poslovne odnose koji su osnova uspješnog poslovanja. 

Dobavljači roba i usluga

Dobavljači roba i usluga koji su dostupni na ovoj stranici, članicama Hrvatskih interijera nude određene popuste pri nabavi usluga i/ili repromaterijala. Sa svakim od navedenih dobavljača, Udruženje ima potpisan Ugovor o suradnji i zaštićenoj cijeni, rezerviranoj za članice Hrvatskih interijera.