Naziv Projekta:                                                   Poticanje održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu

Nositelj Projekta:                                                Hrvatski interijeri, udruga

Razdoblje provedbe Projekta:                          Prosinac 2021. – travanj 2023. godine

Ukupna vrijednost Projekta:                            904.827,50 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija:          756.693,75 kuna

Naziv Poziva:                                                       Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I

Osoba za kontakt:                                               Tatjana Kos, mail: hrvatski.interijeri@gmail.com

O Projektu:

U Republici Hrvatskoj (RH) gotovo da ne postoji znanje o zelenoj i održivoj javnoj nabavi namještaja i proizvoda za uređenje interijera. Glavni razlog tome su needucirani proizvođači i arhitekti koji ne daju dovoljno informacija predstavnicima javne uprave.

 Projektom se želi doprinijeti rješavanju nedovoljne educiranosti nabrojenih dionika uključenih u javnu nabavu (JN) s krajnjom svrhom da proizvođači koji sudjeluju na projektu kao njegovi korisnici, u narednih 5 godina, povećaju svoje prihode s osnove sudjelovanja na natječajima zelene javne nabave, barem za 10%. Kriteriji zelene javne nabave uvedeni su prije više od 20 godina, ali njihova primjena u RH još nije zaživjela na odgovarajućoj razini, najvećim dijelom zbog nedovoljnog poznavanja tematike i kriterija kako naručitelja, tako i proizvođača takvih proizvoda, posebice proizvođača namještaja. Po podatcima o ostvarenoj JN u RH, objavljenim u Statističkom izvješću o JN u 2018. godini, JN je dosegla više od 46 milijardi kuna, odnosno 14,88% hrvatskog BDP-a, što je povećanje za 10,96% u odnosu na 2017. u kojoj je udio ukupne vrijednosti JN u BDP-u iznosio 13,41% , što odgovara i podacima iz ostalih zemalja EU u kojima se udio JN kreće na razini od oko 15% BDP-a. Međutim, vrijednost JN temeljene na kriterijima zelene javne nabave iznosi 1,44 milijarde kuna, što predstavlja samo 3,1% ukupne javne nabave. Unatoč činjenici da je broj ugovora u 2018. znatno povećan u odnosu na prethodnu godinu, istovremeno je zabilježen i pad vrijednosti takve nabave od 44,21%, što jasno ukazuje da RH nije blizu cilju EU da se do 2020. godine najmanje 50% JN temelji na kriterijima zelene nabave. U sklopljenim ugovorima za 2018. proizvodnja namještaja se ne spominje, unatoč činjenici da je proizvodnja drvenog namještaja jedna od tradicionalnih grana hrvatske industrije u kojoj je oko 160 poduzetnika i oko 8.000 zaposlenih (DZS, Statistički ljetopis 2018). Značaj proizvodnje namještaja istaknut je i u Strategiji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja, kojom je proizvodnja namještaja prepoznata kao strateška ekonomska djelatnost RH. Navedenom strategijom upravo je područje zelene javne nabave, s jedne strane, prerađivači drva i proizvođači namještaja s druge strane, njihova dobra prostorna rasprostranjenost, potvrđena kvaliteta proizvoda te certificirana i kvalitetna domaća sirovina, prepoznato kao sinergijska snaga koja u mnogome pridonosi osnaživanju održive proizvodnje. Nesrazmjer u prepoznatom potencijalu i realiziranim rezultatima ukazuje na potrebu zaokreta od segmentiranog prema sveobuhvatnom pristupu razvoju kriterija i primjena pravila zelene javne nabave, koji uključuje i naručitelje, ali i proizvođače namještaja i druge dionike poput projektanata i dizajnera namještaja. Edukacijom dionika o zelenoj javnoj nabavi namještaja i proizvoda za uređenje interijera želi se doprinijeti rješavanju detektiranog nesrazmjera.

Svrha ovog projekta je doprinos boljem razumijevanju kriterija zelene javne nabave, educiranje proizvođača, arhitekata i dizajnera o tome kakvi trebaju biti proizvodi i javnih naručitelja o tome na koji način se namještaj i interijerska oprema mogu nabavljati zeleno štedeći prirodu i doprinoseći održivom razvoju naše zemlje. Predviđenim projektnim aktivnostima ostvaruju se ciljevi jačanja kapaciteta postojećeg društvenog poduzetnika kroz unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika putem edukacija i jačanje poslovanja društvenog poduzetnika kroz educiranje svih dionika u segmentu namještaja o mogućnostima zelene javne nabave.

Projekt će trajati 16 mjeseci i sastoji se od aktivnosti: vođenja i administracije projekta, promidžbe i vidljivosti, specijaliziranih edukacija zaposlenika, educiranje proizvođača namještaja, dizajnera i ostalih dionika okupljenih oko zelene javne nabave namještaja i proizvoda za uređenje interijera, kroz održavanje radionice u sklopu specijaliziranog sajma i izradu specijalizirane brošure. Planirana je i aktivnost nastupa na specijaliziranom sajmu namještaja i izrade internetske stranice. Po odrađenim aktivnostima na projektu prijavitelj će pružati uslugu konzultacija na temu zelene javne nabave namještaja, što je direktna potpora poslovanju prijavitelja. Konzultiranjem ostalih dionika okupljenih na projektu, doprinijet će njihovom poslovanju usmjerenom na održivost.

Ciljnu skupinu projekta čini udruga Hrvatski interijeri - prijavitelj, društveni poduzetnik koji ovim projektom kreira podlogu za usmjeravanje proizvodnje domaćeg namještaja i proizvoda za uređenje interijera u smjeru održivosti i doprinosi rješavanju problema nesrazmjera potencijala i realizacije zelene javne nabave u RH. Ciljna skupina projekta su i zaposlenici prijavitelja koji će provođenjem projektnih aktivnosti znatno ojačati svoje kompetencije.

Slika1.png

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Hrvatski interijeri.

Za više o EU fondovima posjetite http://strukturnifondovi.hr/